2 Kronieken 16:9 "Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem."

Jesaja 40:10 "Zie, de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor ...

Psalm 42:2-3 "Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God."

Psalm 65:3,6,8 "U hoort het gebed Met ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid, o God van ons heil, Die het bruisen van de zeeën stilt, ...

Prev Next

Welkom
Fijn dat u onze website bezoekt. Met deze website bieden we informatie aan over het belang van gebed. Deze website is bedoeld om mensen bewust te maken van de noodzaak van gemeenschappelijk gebed. Ook willen we de mensen hoop geven dat God ook in deze tijd antwoord op gebed. Hij blijft altijd Dezelfde. Hij heeft Zich immers bekend gemaakt met de Woorden: Ik Ben God de Almachtige. Daarom geloven we dat een geestelijke herleving mogelijk is. God roept ons op te bidden. Daarom bidden wij dat deze website bij mag dragen  om u op te wekken tot gebed. Met als belangrijkste doel de uitbreiding van Zijn Koninkrijk en de eer en verheerlijking van Jezus Christus. 

Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? (Gen 18:14)

Het antwoordt is nee, niets is voor Hem te wonderlijk. Daarom willen we de mensen aan moedigen om heel specifiek te bidden voor ons land. Niet in de eerste plaats het algemene gebed dat het goed mag gaan en of God ons land wilt zegenen. Zo’n gebed zou niet eerlijk zijn tegenover de Heere. We kunnen niet oppervlakkig bidden voor een zegen voor een natie, die in alles laat zien dat zij God haat en op alle mogelijke terreinen het naar de hemel uitschreeuwt: Laten wij Hun (Gods) banden verscheuren en Hun (Gods) touwen van ons werpen! (Ps 2:3). Dus als we tot God naderen moeten we Hem ernstig aanroepen dat Hij een machtig wonder zal werken en ons verduisterde land tot inzicht laat komen. Zodat wij allen gaan inzien hoe goddeloos wij zijn. Zoals ooit eens gebeurd is in Ninevé. Nederland is even ver weg als Ninevé destijds, maar de Here de Almachtige God kan het wonder van Ninevé herhalen in deze tijd. Nederland heeft het wonder van Ninevé nodig. Zodat de Nederlanders net als de Ninevieten gaan roepen

Jona 3:8-10 Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God Zich omkeren, berouw hebben en Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen! Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

Wat was de uitwerking van het krachtige werk van de Heilige Geest in deze grote stad Ninevé? Met andere woorden wat zijn de kenmerken van een ware opwekking?

God wordt realiteit de mensen van Ninevé geloofden in God (Jona 3:5a)
Eenparig roepen van de grootste tot de kleinste onder hen (Jona 3:5b)
Vernedering zij gingen in het stof zitten (Jona 3:6b)
Het breken met de zonde ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft (Jona 3:8b)
Besef Gods rechtvaardigheid wie weet zal God Zich omkeren, berouw hebben en Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen! (Jona 3:9)
Godverheerlijkend en God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet  (Jona 3:10)

Er vond een radicale complete verandering plaats. Wat niet het werk van mensenhanden was maar een krachtig werk door de Heilige Geest. Dit is wat wij verlangen en voor ogen hebben als we spreken over opwekking. Jesaja 64:4 Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter ore genomen en geen oog heeft het gezien, behalve U, o God, wat Hij doen zal voor wie op Hem wacht.