2 Kronieken 16:9 "Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem."

Jesaja 40:10 "Zie, de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor ...

Psalm 42:2-3 "Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God."

Psalm 65:3,6,8 "U hoort het gebed Met ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid, o God van ons heil, Die het bruisen van de zeeën stilt, ...

Prev Next

Gebed/herleving
Psalm 85: 7
Zult Gij ons niet doen herleven, opdat uw volk zich in U verheuge?


Hudson Taylor
"Er sterven in onze dagen veel mensen, doordat het Gods kinderen ontbreekt aan geestelijke macht. Laten wij Hem bidden, ons te doorzoeken en alles te verwijderen wat Hem verhindert machtig door ons te werken."