2 Kronieken 16:9 "Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem."

Jesaja 40:10 "Zie, de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor ...

Psalm 42:2-3 "Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God."

Psalm 65:3,6,8 "U hoort het gebed Met ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid, o God van ons heil, Die het bruisen van de zeeën stilt, ...

Prev Next

Gebed voor herleving
Herleving is eigenlijk een ander woord voor opwekking. Het betekent: Een krachtig en bovennatuurlijk werk van God de Heilige Geest, Die een in slaap gevallen kerk weer wakker maakt en een natie veranderd. Dit gaat gepaard met de redding van duizenden zielen die voorheen op weg waren naar de hel. De aanwezigheid van Gods heiligheid en Majesteit vullen een (gedeelte van een) land en zorgen voor buitengewone Godsvrucht, zodat dit in de hele maatschappij zichtbaar wordt. Een andere definitie volgens D.W. Dayton:

Opwekking is een spontaan geestelijk ontwaken door de Heilige Geest, bewerkt door belijdende christenen in de gemeente, hetgeen resulteert in een verdiepte geestelijke ervaring, een heilig leven, evangelisatie en zending, het verlenen van onderwijs en diakonale hulp en resulteert in sociale hervorming.

D.M. Lloyd Jones omschrijft het als volgt in zijn boek 'De weg naar opwekking'; Het is God Die Zijn Geest uitstort op een vergaderde kerk of groep mensen; zelfs op veel kerken of landen tegelijk. Wanneer het leven geweken is, heeft Hij weer nieuw leven ingeblazen; wanneer de kracht weg is, hernieuwt Hij deze.

Richard Owen Roberts noemt Geestelijke opwekking Gods openlijke tegenwoordigheid als het middelpunt van iedere menselijke ervaring.

In de geschiedenis van deze wereld zijn er altijd opwekkingen geweest. Bekende opwekkingen zijn die ten tijde van John Livingstone in Kirk-'oShotts, in de 18e eeuw in de VS, oa in Northampton ten tijde van Jonathan Edwards, de grote opwekking in 1859 in Fulton Street in NewYork City, in 1904 in Wales, in 1906 in Korea en in de vijftiger jaren in Congo.

Ook Nederland kent zijn opwekkingen. In 1752 daalt God met kracht neer in Hardinxveld en Giessendam waar een opwekking begint. Ook omliggende dorpen zoals Schoonhoven en Nieuwpoort worden bezocht door Gods Geest.

We geloven dat God voordat Jezus Christus terug zal komen op de wolken nog een krachtige opwekking zal zenden. Joel 2 vanaf vers 28 belooft God dat Hij Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees. Dat zal zijn in die dagen waarin hij wondertekenen zal geven aan de hemel en op de aarde. In die dagen zal Hij het doen.

Opwekking en herleving is een bovennatuurlijk werk van God, niet iets wat mensen of organisaties kunnen bewerkstelligen. God wil zulke krachtige opwekkingen geven als antwoord op gelovig gebed. En God roept ons op tot zulke gebeden.

Lightning

Jesaja 64:1a Och dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen.