2 Kronieken 16:9 "Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem."

Jesaja 40:10 "Zie, de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor ...

Psalm 42:2-3 "Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God."

Psalm 65:3,6,8 "U hoort het gebed Met ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid, o God van ons heil, Die het bruisen van de zeeën stilt, ...

Prev Next

Wat verlangen wij?
In Johannes 17 vs 21 staat geschreven; 'opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt'. Wij verlangen er naar dat dit realiteit zal worden, dat de Kerk van Christus weer één zal zijn. Wij beseffen dat om dit te bewerkstelligen dat menselijke pogingen uiteindelijk hopeloos zijn, God zelf moet daar met Zijn machtige hand een groot werk gaan doen. Het is onze overtuiging dat alleen een krachtige werking van Gods Geest (opwekking) het Lichaam van Christus weer kan laten functioneren. En Hij belooft het ook in Johannes 11:52 dat Jezus niet alleen sterven zou voor het volk Israel, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te brengen.

Iemand vergeleek het ooit met allemaal poeltjes op het strand. Die overgebleven waren nadat de zee zich had teruggetrokken. In het begin zijn deze poelen onderling nog hier en daar met elkaar verbonden, maar al snel loopt ook daar het water weg. Pogingen om ze onderling met elkaar te verbinden vragen veel werk en het is onbegonnen werk om ze allemaal weer één te maken. Maar als de vloed opkomt en de zee ze weer allemaal verbind en daar ver boven uitstijgt, zie je niets meer van die onderlinge verdeeldheid. Zo bidden we ook dat Gods Geest krachtig werkt om het Lichaam van Christus weer te herstellen met als doel de Eer van Zijn naam en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Gods Woord en de geschiedenis van wereld geven gegronde hoop dat God nog machtig zal werken. Zij geven alle ruimte om te geloven dat ook na Pinksteren God zo wil werken.

We willen u wijzen op die ene man in 1857. Hij begon een bidstond die maar door weinig mensen werd bezocht. Na verloop van tijd volgden meer mensen zijn voorbeeld, totdat ze naar een grotere ruimte moesten verhuizen. Maandenlang baden zij, en God hoorde. Of James McQuilkin, een eenvoudiger arbeider in Ierland. Hij begon alleen met bidden en overreedde vervolgens een vriend om mee te gaan bidden. Anderen volgden en God zond, onverwachts, op een krachtige wijze Zijn Geest.

Op het terrein van de Heilige Geest  is al veel geschreven. We zien in het verleden ook veel ontsporingen. We zeggen Jonathan Edwards na dat de de prediking van het Woord de speerpunt van opwekking is. Het is in wezen een krachtig ontkiemen van Gods Woord. bijkomende emoties en bijzondere ervaringen moeten ook direct aan het Woord worden getoetst. U zult dat ook terugvinden in de artikelen, boeken en video's op deze website.