2 Kronieken 16:9 "Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem."

Jesaja 40:10 "Zie, de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor ...

Psalm 42:2-3 "Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God."

Psalm 65:3,6,8 "U hoort het gebed Met ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid, o God van ons heil, Die het bruisen van de zeeën stilt, ...

Prev Next

Wie zijn wij?
De initiatiefnemers van deze website verlangen naar een herleving in Nederland en Europa. Zij zien het (gezamenlijk) gebed als de belangrijkste genadegift van God om een krachtige opwekking van de hemel af te smeken. Herleving is altijd verbonden aan eenheid onder Gods volk. En dat is wat we nodig hebben, want hoe zal anders dit hopeloos verdeelde volk weer bijeengebracht worden? De Heere heeft ons stap voor stap geleerd om niet relevante verschillen te overbruggen en alle gebrek vanuit de liefde te accepteren. Deze website is hiervan een bewijs, de initiatiefnemers komen uit verschillende denominaties. 

We hopen en verwachten biddend dat deze website daaraan bijdraagt. Of je nu evangelisch, reformatorisch, gereformeerd, baptist of uit een pinksterkerk komt, God zegt dat we na wedergeboorte 1 lichaam zijn. Met als doel dat God de glorie ontvangt en door het lichaam van Christus (alle gelovigen) heen de wereld zal Zien dat Jezus van de Vader is gezonden.

Het volgende gedicht vertolkt dit verlangen

Van welke kerk ben jij?
Die vraag krijg ik nog weleens te horen
Dan antwoord ik: ik ben hervormd geboren
Maar ja, wat geef ik daarmee eigelijk aan?
Met hervormd kun je alle kanten op gaan
En dus vul ik aan: rechtzinnig daar en boven
Dat is een vrijzinnige manier van geloven.

Maar toen ik nog jong was is mij al geleerd:
Een goed woord voor hervormd is gereformeerd
Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk
En doe gereformeerd gemeentewerk
De kerk is oud dat zonder meer dus
ben ik ook oud gereformeerd
Ik ben christelijk, zo is mij geleerd

Ik kan ook zeggen, dat kan er mee door en
dat ik tot de christenengemeente hoor
Christus bevrijde mij tot liefde en hoop
Dus vast en zeker vrijgemaakt ben ik dus ook
Omdat men in de kerk aan dopen doet
past baptistengemeente mij ook wel goed
In mijn kerk komt jaarlijks het pinksterfeest voor
Dus is het dat ik tot een pinkstergemeente behoor

En omdat het steeds om het Evangelie gaat
kan evangelische gemeente ook geen kwaad
Ik vaar op het Bijbelse apostolische gezag
Dat is ook een reden dat ik mij ook apostolische noemen mag
Tenslotte is het maar een klein publiek
De kerk is algemeen, dus ik ben katholiek
U weet nu bij welke kerk ik hoor
of komt mijn antwoord U verwarrend voor?

U hebt gelijk! Die namen wat een gedoe
Daarom wens ik U van harte toe
Dat op de vraag: waar hoort U bij?
Van wie bent U?
Mijn antwoord zij: Van Christus ben ik...
Straks en ......Nu!