2 Kronieken 16:9 "Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem."

Jesaja 40:10 "Zie, de Heere HEERE! Met kracht zal Hij komen, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor ...

Psalm 42:2-3 "Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God."

Psalm 65:3,6,8 "U hoort het gebed Met ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid, o God van ons heil, Die het bruisen van de zeeën stilt, ...

Prev Next

Gebed in praktijk
Naast persoonlijk gebed is heeft God ons ook het gezamenlijk gebed gegeven. Wellicht is dit iets wat u niet (meer) kent. Op de dag van Jezus Hemelvaart zijn de discipelen bij elkaar gekomen, samen met andere gelovigen, en tien dagen lang doorgebracht in gebed voordat Gods kracht kwam in de uitstorting van de Heilige Geest. Denkt u dat zij allemaal apart in een kamer hebben gebeden? Wij denken van niet.

Het samenzijn (in gebed) zal God zeker zegenen. De Bijbel roept ons er ook toe op in 1 Korinthe 12 vers 26 - 27: ‘En als een lid lijdt, lijden alle leden mee. Als een lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen ben u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijke Zijn leden’ en Filippenzen 1 vers 27: ‘…dat u vaststaat in een geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie.

We moedigen u daarom aan een van de gebedsgroepen die u op deze kaart vindt te bezoeken dan wel een groep op te richten.