Home

”Opwekking begint bij jezelf”

Fijn dat u onze website bezoekt. Met deze website bieden we informatie aan over het belang van gebed. Deze website is bedoeld om mensen bewust te maken van de noodzaak van gemeenschappelijk gebed. Ook willen we de mensen hoop geven dat God ook in deze tijd antwoord op gebed. Hij blijft altijd Dezelfde. Hij heeft Zich immers bekend gemaakt met de Woorden: Ik Ben God de Almachtige. Daarom geloven we dat een geestelijke herleving mogelijk is. God roept ons op te bidden. Daarom bidden wij dat deze website bij mag dragen  om u op te wekken tot gebed. Met als belangrijkste doel de uitbreiding van Zijn Koninkrijk en de eer en verheerlijking van Jezus Christus. 

Samen bidden…
maar waar?

Heeft u verlangen om samen te bidden of bid u al met een groep, maar is er ruimte voor meer mensen, meldt u dan aan!