De kracht van gebed

Waarom zou ik samen bidden? Hoe kan ik samen bidden?

God beantwoord gebed. Hij zegt; ‘doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen. Roep tot mij, en Ik zal u antwoorden grote en ontzaglijke dingen die u niet kende’. Vanuit dit geloof en overtuiging willen we graag oproepen tot gebed, om God aan te roepen of Hij ons land wil veranderen en bekeren door een krachtige opwekking te zenden. Opwekking, of met een ander woord ‘herleving’, is een krachtig werk van God dat we in de geschiednis regelmatig zien gebeuren. Wij geloven dat God dat ook in Nederland opnieuw wil werken, omdat we mogen pleiten op Gods eigen beloften waarin Hij zegt dat Hij het gebed van Zijn kinderen wil verhoren als het naar Zijn wil is. En zou het Gods wil niet zijn dat we bidden voor een geestelijk ontwaken tot verheerlijking van Zijn eigen naam?

John Bunyan getuigt hiervan op zijn sterfbed. Hij zei dat de ‘geest van gebed een grotere schat is dan goud en zilver‘.